Sheilas MH

S

1 2 3 4 5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök

Sheila

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka.
Alt. provas inte i detta moment

Följer med motvilligt
Följer med, men är inte engagerad i testledaren

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Sheila

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering Accepterar, svarar med kontaktbeteende.

Sheila

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte

Leker inte, men visar intresse. Freja

Startar långsamt, blir aktiv, leker

Startar snabbt, leker aktivt.
Sheila

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

2b. LEK 1
Gripande

Leker inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. Sheila

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten
2c. LEK 1
Gripande och dragkamp
Griper inte
Freja
Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot Griper, drar emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar Sheila
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker , alt. ruskar även under den passiva delen tills testledaren släpper.
3a. FÖRFÖLJANDE Startar inte Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Sheila 1

Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet.
Sheila 2

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. GRIPANDE

Nonchalerar föremålet.

Alt. springer inte fram.Sheila 1, 2

Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller föremålet. i minst 3 sek.
4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn står, sitter eller ligger
Sheila
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet.
Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST.LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.
Sheila
Intresserad. Vill iväg, enstaka starförsök Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök

5b. AVST.LEK
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

 

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.
Sheila

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.

5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går inte fram till figuranten

Går fram när figuranten är aktiv på linjen
Sheila
Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till figuranten med låg kropps-ställning och/eller med tidsfördröjning

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot Sheila Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e. AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter
Sheila
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter
Sheila
Flyr mer än 5 meter
6b. ÖVERRASKN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Sheila Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett
6c. ÖVERRASKN
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt. går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Sheila

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKN Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Sheila

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen .

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERRASKN Kvarstående intresse


Visar inget intresse.

Sheila

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.
Ezco

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
Sheila

7b.LJUDKÄNSL
Nyfikenhet

Går inte fram. Sheila

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Sheila

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL
Kvarstående intresse
Visar inget intresse Sheila Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Sheila

Visar flera hotbeteenden och någon attack

 

Visar hotbeteenden och flera attacker
8b. SPÖKEN
kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse.
Alt. engagerar sig inte

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.
Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan .

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet Sheila
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren Ezco
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Sheila Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet

Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. Går inte fram i tid

Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden
Sheila
Går fram till fig. när föraren står bredvid Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet Går fram till fig. utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt-tagande med
figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. Går inte fram i tid

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten
Sheila

Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
leklust

Leker inte.

 

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den Besvarar kontakten från figuranten. Sheila

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b. LEK 2
gripande

Leker inte

 

Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker. Sheila

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet. Sheila Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet.

Berörd, rädd.
Alt . Vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. Föraren avstår skott.